Privacy

CHÍNH SÁCH

  • Tất cả mọi thông tin cuả khách hàng đều được giữ bí mật, đảm bảo, không tiết lộ cho người thứ ba trừ khi được sự đồng ý của khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ theo đúng quy định hợp đồng và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
  • Giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ và trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  • Quý khách có thể tải bất cứ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân hoặc thương mại.
  • Bạn không được phép đăng bất kì tài liệu nào lên trang của chúng tôi nếu chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
  • Bạn không được thay đổi, sao chép, chỉnh sửa tất cả mã nguồn hay kí hiệu bản quyền của bất kì tài liệu nào trên trang web của chúng tôi.